přihlášeníkošíkkontaktdopravné
Chovatelské potřeby a krmiva pro hlodavceChovatelské potřeby a krmiva pro psyChovatelské potřeby a krmiva pro kočkyChovatelské potřeby a krmiva pro rybičkyChovatelské potřeby a krmiva pro ptákyChovatelské potřeby a krmiva pro teraristiku
Hlodavci doma
Pes doma
Kočka doma
Rybičky doma
Ptáci doma
Teraristika doma

Arpalit Neo kožní pěna 150ml

Pěna k léčbě a prevenci napadení parazity - blechy, klíšťata, vši a všenky, roztoči a jejich vajíčka a larvy

Arpalit Neo kožní pěna je vhodný pro všechny domácí mazlíčky kromě koček, konkrétně pro všechna nepotravinová zvířata a to psy, ptáky, plazy a jiná drobná zvířata.
Forma pěny je vhodná zejména pro zvířata hůře snášející přípravek ve formě spreje a pro ošetření obličejové části.

Obsah účinných látek (na 1g/1,15ml): permethrinum 25:75 (cis:trans): 4,8 mg, fenoxycarbum: 1,2 mg

Charakteristika přípravku
: Mléčně bílá tekutina s lehkou parfemací ve formě pěny s hnacím plynem. Arpalit Neo pěna je veterinární léčivý přípravek - ektoparazitický s ovicidním a larvicidním účinkem.

Indikace

 • proti blechám (Ctenocephalides spp.)
 • klíšťatům (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.)
 • vším (Haematopinus spp.) a všenkám (Mallophaga spp.)
 • roztočům (Acari spp.)
 • a jejich vývojovým stádiím - ničí také vajíčka a larvy parazitů

Kontraindikace

 • Nepoužívat u nemocných zvířat
 • Nepoužívat u koček
 • Zamezte možnému styku koček se psy po ošetření
 • Nepoužívat při známé přecitlivělosti na některou z obsažených látek
 • Nepoužívat u mláďat do 2 měsíců věku a v době laktace

Nežádoucí účinky: Pouze ojediněle může u přecitlivělých jedinců dojít k projevům intoxikace (zhoršení kvality až ztráta srsti, zvracení, záchvěvy, třes, křeče, zpomalené dýchání). V případě výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte veterinárního lékaře.

Aplikace:
Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné při aplikaci držet dnem vzhůru.
Velikost dávky se odvíjí od velikosti ošetřovaného zvířete. Na ruku ošetřujícího v rukavici nebo přímo na povrch těla zvířete se aplikuje pěna velikosti tenisového míčku. Stejnoměrně se rozetře po povrchu těla zvířete, pročeše se hřebenem, kartáčem nebo se rukou v rukavici promne, aby přípravek prostoupil až na kůži. Ošetření se provádí jen do lehkého zvlhčení kůže nebo srsti přípravkem po celém povrchu těla zvířete. Při ošetření obličejové části se postupuje opatrně, aby nedošlo k zasažení otvorů. Po ošetření je nutné zvíře po dobu 48 hodin nekoupat. Ošetření je možné po 1 týdnu opakovat.
Při ošetření plazů, ptáků a drobných živočichů dbejte zvýšené opatrnosti, dávkujte velmi malá množství z dostatečné výšky nad zvířetem. Plazy a obojživelníky přípravkem opatrně potřete a po 20 minutách vykoupejte, neaplikujte na hlavu. Po aplikaci přípravku zabraňte olizování ošetřené srsti nebo kůže. V případě potřeby se obraťte na veterinárního lékaře.
Zároveň s ošetřením zvířete je vhodné vystříkat přípravkem do mokra i jeho příbytek a nechat zaschnout. Terária před uložením zvířete dobře vyvětrejte.

Upozornění
 • Při práci používejte ochranné rukavice
 • Při práci nejezte, nepijte a nekuřte
 • Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty
 • Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně
 • Po práci si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem
Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody.
Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.
Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Neaplikovat do akvárií a rybníků – pro vodní organizmy a včely je přípravek toxický.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku – viz bod 14.
Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.
Nepoužívat u koček. Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky. Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem. Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na dně obalu.

Likvidace nepoužitého přípravku a obalu
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je toxický pro ryby a další vodní organizmy.
CP190006
Aveflor
Již nelze zakoupit
Chovatelské potřeby a krmiva pro hlodavceChovatelské potřeby a krmiva pro psyChovatelské potřeby a krmiva pro kočkyChovatelské potřeby a krmiva pro rybičkyChovatelské potřeby a krmiva pro ptákyChovatelské potřeby a krmiva pro teraristiku